trans-iuratus
Libri amici, libri magistri
Proponuje Państwu fachowe tłumaczenia:
  • prawnicze (pisma procesowe, umowy, wyroki, odpisy/wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych, testamenty etc.)
  • poświadczone tłumaczenia wszelkich dokumentów (np. metryki, świadectwa)
  • korespondencja handlowa
  • broszury informacyjne
trans-iuratus JadwigaMühleisen
www.trans-iuratus.de