trans-iuratus
Libri amici, libri magistri
Honorarium za pisemne tłumaczenie oblicza się według linijek (1 linijka = 55 znaków ze spacją). Z uwagi na wysoki stopień trudności tekstu – ze względu np. na fachową terminologię, tabele, słabą czytelność etc., wynagrodzenie może ulec podwyższeniu. W przypadku niektórych dokumentów (np. metryk) ustala się cenę ryczałtową.
trans-iuratus JadwigaMühleisen
www.trans-iuratus.de